Začiatkom 19-teho storočia sa vo Veľkej Británii zrodil muž, ktorý navždy prepísal dejiny ľudstva. Postavil sa proti všeobecne uznávanej teórii o zrode ľudstva a všetkého živého aj neživého na planéte, za ktorou nestál nik iný, ako samotný Boh. Na tú dobu trúfalé rozhodnutie vyslúžilo Darwinovi nesmrteľnosť.

Mladosť

Darwin sa narodil v rodine bohatého a vplyvného anglického lekára. Vďaka Bohu za to. Keby sa bol býval zrodil z chudobnej ženy kdesi na predmestí Londýna, o jeho prevratnej teórii by sme sa nikdy nedozvedeli. Otec mu financoval štúdium medicíny, ktorého sa však zriekol po tom, čo sa dostal do kontaktu s otvoreným ľudským telom. Vybral sa cestou teológie, čo bolo zároveň jediné štúdium, ktoré právoplatne dokončil. Priateľom z fakulty, zástancov teologickej teórie o vzniku sveta, ako naschvál vrazil o pár rokov neskôr dýku do chrbta, keď vyslovil svoju slávnu hypotézu.

Beagle

Vďaka svojej priateľskej náture si počas štúdií v Londýne získal desiatky verných priateľov, ktorým nakoniec vďačil za to, že ho odporučili ako biológa a vedca na plavbu loďou menom Beagle. Poznávacia plavba smerovala do Južnej Ameriky, odtiaľ na Nový Zéland, do Austrálie, Ázie a späť do Veľkej Británie. Nadšený Darwin, zaujatý živočíchmi, rastlinstvom i horninami, našiel na plavbe zmysel svojho života. Objavené druhý zaznamenával do svojho denníka a všetko podrobne zapisoval. Do skúmania sa pustil až v rodnom Anglicku, kde spoločne s uznávanými priateľmi z poľa vedy dospel k záveru, že teória vývinu druhov musí byť evolučná.

Výskum a staroba

Nasledujúcich šesť rokov po návrate z plavby sa intenzívne venoval kategorizácii svojich poznatkov a formulovaniu hypotézy, ktorá zmenila svet. K ničím nerušenej práci mu dopomáhali peniaze z otcovho vrecka. Charles Darwin bol typickým vedcom, a preto bol vďačný, že si ku svojmu boku priviazal vlastnú sesternicu, ktorá sa v roli manželky o zaneprázdneného biológa znamenite starala. Za svoje úspechy počas života príliš peňazí nezískal. Väčšinu času sa živil publikovaním diel, dokazujúcich evolučnú podmienenosť vývinu. Z väčšiny sa stali bestsellery. V roku 1858 vyšlo prelomové dielo O pôvode druhov, ktoré svojho autora naveky preslávilo