Ak by si ako stredoškolák vytiahol uprostred hodiny na lavicu notebook a začal si doňho písať poznámky, zrejme by sa na tom vyučujúca pohoršila a ostatní by na teba pozerali ako na divného. Na vysokej škole to však nie je nič nezvyčajné a mnoho študentov si píše poznámky na prednáškach priamo do svojho notebooku či tabletu. Je to však výhodné? Je lepšie zostať pri klasickom zošite, alebo predsa len prejsť na elektronickú formu písania.

Študenti školy Pama Muellera (Princetonská univerzita) a Daniela Oppenheimera (Kalifornská univerzita) zisťovali, či je efektívnejšie písať si poznámky do počítača alebo na papier. Prišli na veľmi zaujímavý fakt. Študenti, ktorí si zapisujú poznámky na papier do zošita si pamätajú viac myšlienok zachytených z prednášky, než tí, ktorí si poznámky píšu do notebooku.

Autori tohto experimentu rozdelili študentov na dve skupiny. Prvá skupina písala poznámky z prednášky do zošita, druhá do notebooku. Zistilo sa, že tí študenti, ktorí písali poznámky priamo do počítača ich stihli napísať viac, no nepamätali si z prednášky takmer nič. A to dokonca už hodinu po prednáške. Za to študenti, píšuc si poznámky na papier, mali väčší prehľad o tom, čo sa na prednáške preberalo.

Môžeme teda konštatovať, že písanie poznámok do zošita je efektívnejšie a navyše má svoje opodstatnenie. Študenti si pamätajú viac informácií a to aj týždeň po danej prednáške. Navyše je to aj praktické. Na prednáškach sa zvyknú častokrát počítať nejaké príklady, prípadne kresliť obrázky. Na papier to nie je problém, kým do notebooku by sa ti to kreslilo už o niečo ťažšie.

Ak si začínajúci vysokoškolák a nevieš pre ktorú možnosť sa rozhodnúť, radšej ostaň pri písaní do zošita. Notebook vie byť pre študenta vynikajúca pomôcka, no na písanie poznámok z prednášok je najlepší papier.

Zdroj: studentcollege.com

PantaRhei.sk tipy pod stromcek