Neminie to žiadneho študenta, ktorý sa dostal do záverečného ročníka na vysokej škole. Hovoríme o písaní záverečnej práce. Ak chceš úspešne ukončiť štúdium, tak ti v ceste stoja ešte dve prekážky. Je to urobenie štátnej skúšky a napísanie záverečnej práce. Pre mnohých to môže byť veľmi stresujúce, no pokiaľ vieš, ako na to, pôjde to oveľa ľahšie. Preto sa dnes spoločne pozrieme na niekoľko tipov, ako si písanie záverečnej práce čo najviac uľahčiť.

Výber témy

Prvým krokom bude výber témy. Ide o veľmi dôležitú časť a preto by si ju rozhodne nemal podceniť. Mal by ste si zvoliť tému, ktorá ťa zaujíma a zároveň ktorá bude rozvíjať tvoje silné stránky. Nevyberaj si tému, o ktorej nevieš vôbec nič. Taktiež si vyber tému dostatočne v predstihu a nerob tak na poslednú chvíľu.

Formálne záležitosti

Ešte predtým, než sa pustíš do písania práce, zisti si všetky formálne záležitosti. To obnáša dátum odovzdania práce ale i to, koľko má mať strán, akým font a veľkosť písma použiť, ako uvádzať bibliografické odkazy a podobne.

Výber vedúceho práce

Voľba vedúceho práce je veľmi dôležitá vec, lebo práve s ním budeš v neustálom kontakte ohľadom tvojej práce a k nemu budeš chodiť po rady. Dopredu si naplánuj konzultácie a tiež to, v akých intervaloch mu budeš odovzdávať rozpísanú prácu. Určite mu ju ukazuj priebežne a nie na záver, 2 týždne pred odovzdaním.

Písanie práce

Písanie je najdôležitejšia časť. Dopredu si stanov jasné ciele, koľko strán a dokedy to chceš mať napísané. Následne si vyhľadaj všetky dostupné zdroje k tvojej téme, o ktorej píšeš. Nezabudni ani na obrázky, tabuľky, či grafy. Priebežne si nechávaj prácu kontrolovať u svojho vedúceho a ten ti bude dávať spätnú väzbu. Povie ti, čo je dobre a čo by bolo treba zlepšiť.

Tlač a viazanie

Na záver ťa čaká tlač a viazanie tvojej práce. Každá škola má určité štandardy, čo sa týka farby a celkového štýlu dosiek, preto by si ich mal dodržiavať. Vytlač potrebný počet kópií práce a nechaj si ich zviazať dostatočne dopredu a nerob to na poslednú chvíľu. Je možné, že aj pri väzbe sa môže naskytnúť nejaký problém, tak aby si mal dostatok času ho odstrániť.

Zdroj: studymagazine.com