Ani stáročia existencie japonského štátu nedokázali preklenúť priepasť medzi japonskými abecedami. Sú dve a používajú sa buď oddelene, alebo v kooperácii. Za žiadnych okolností ich však nemožno považovať za jediný systém. A hneď sa dozvieš, prečo je tomu tak. Toto sú dve japonské abecedy, hiragana a katakana.

Nie je japonská ako japonská

Keď sa chystáš na výlet do Japonska, prvú vec, ktorú musíš pred odletom spraviť, je naučiť sa pár fráz na uvítanie a základných viet, vďaka ktorým nezomrieš od hladu či smädu, ani nezostaneš spať pod holým nebom. Na to, aby si takéto frázy neskôr dokázal použiť písomnou formou, musíš si spraviť jasno v tom, na ktorú abecedu sa obrátiť. Rozšírenú, no mylnú domnienku, že japonské abecedy rovnako ako tá čínska vyjadrujú už “hotové” výrazy, radšej hoď za hlavu.

Japonská kurzíva

Nie, japonská abeceda hiragana nie je žiadnym ekvivalentom západniarskej kurzívy, hoci sa na ňu v mnohom pripomína. V skutočnosti sa hiragana od katakany líši asi tak, ako sa líši Slovenčina od Poľštiny. Čiže dosť. Pokiaľ máš záujem o štúdium japonského jazyka, hiragana je to prvé, čo by si si mal osvojiť. Učia sa ju japonské deti hneď po nástupe do školy, pretože je najhojnejšie využívaná a pomerne jednoduchá. Netreba však zabúdať, že súčasťou hiragany sú aj znaky kanji, ktoré môžu vzdialene pripomínať čínske znaky. Úlohou týchto znakov je vyjadrovať ucelené termíny a výrazy. Bez nich je hiragana kostrbatá a vyrozumieť, čo sa hovoriaci snaží vyjadriť, vyžaduje maximálnu mieru sústredenia. Kanji znaky zjednodušujú komunikáciu, avšak ich použitie môže byť klamlivé a púšťať doň by sa mal iba skutočný odborník. Inak sa môže stať, že namiesto toho, aby si na Japoncov urobil dojem, ich odplašíš.

Katakana

Abeceda katakana je modernejším náprotivkom hiragany. Hojne je využívaná v tlači. Za popularitu vďačí predovšetkým svojmu modernému a minimalistickému dizajnu. Japonskí umelci ju používajú na vyjadrenie svojich pseudonymov. Účelom katakany je vyjadriť neologizmy, teda cudzie výrazy, prenikajúce do pôvodného jazyka Japoncov. Pri štúdiu japončiny sa môžeš stretnúť s prístupom, že ovládnutie katakany je druhoradé, ak nie priam zbytočné. S týmto názorom musíme nesúhlasiť. Čím bližšie sa japonská kultúra prikláňa tej západnej, tým častejšie sa v jej jazyku vyskytujú slová prebraté z cudzích jazykov. Zakrátko budú s pôvodnou slovnou zásobou v pomere 1:1.

Zdroj: redakcia univerz

PantaRhei.sk tipy pod stromcek