Kreativita je spôsob riešenia problémov a rôznych situácií iným, nezvyčajným a novým spôsobom. Nemôžeme sa teda čudovať tomu, že aj zamestnávatelia hľadajú práve kreatívnych mladých ľudí, ktorí sú schopní riešiť úlohy rôznymi inovatívnymi spôsobmi. Ako však takúto kreativitu rozvíjať? Na to sa pozrieme v tomto článku.

  1. Improvizácia

Improvizovanie pri riešení problému je jasnou známkou kreatívneho myslenia. Ak nepoznáš na daný problém iné riešenie, tak Ti neostáva nič iné, než improvizovať. A tam sa práve ukáže, aké máš kreatívne myslenie. Nejde o niečo, čo by sa dalo naučiť, no dá sa to natrénovať. Čím častejšie sa ocitneš v situáciách, kde musíš improvizovať, tým viac si precvičíš svoju kreativitu.

2. Brainstorming

Brainstorming je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany. Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia v čo najkratšom čase. Zaveď túto metódu riešenia problémov aj v tvojej skupine a tvoje kreatívne myslenie sa bude rozvíjať.

3. Uhol pohľadu

Mnohé veci sa nám častokrát jednotvárne, no v skutočnosti nikdy také nie sú. Pri spoznávaní nových oblastí a získavaní informácií sa skús na ne pozrieť z rôznych uhľov pohľadu. To ti pomôže myslieť kreatívne.

4. Myšlienkové mapy

Ku kreatívnemu mysleniu Ti môžu pomôcť aj myšlienkové mapy. Myšlienkové mapy sú grafické usporiadania kľúčových slov, doplnené obrázkami vyznačujúci vzájomné vzťahy a súvislosti. Môžu byť využívané napríklad k učeniu, plánovaniu alebo riešeniu problémov.

Zdroj: collegemagazine.com

PantaRhei.sk tipy pod stromcek